Kontakt

Bli medlem

Du kan bli medlem genom att betala medlemsavgiften 10 e/vuxen och 5 e/barn och skicka medlemmarnas namn till vår e-post info@vuf.fi.

Vanda uf kontonummer: FI50 4055 2810 000317

Vanda uf:s styrelse 2024

Ordförande: Eva Helaskoski, eva.helaskoski@pp.inet.fi
Medlemmar: Raine Olander, Annika Rautoma, Johanna von Rutenberg, Emil Nordberg, Tomi Ståhlberg, Monika Eklund, Lisbeth Lärka, Karin Nordberg, Margit Forsell-Bäckström och Heini Rautoma.

Medlemspost

Medlemsbreven sänds i första hand som e-post. Om du vill ha medlemsbreven som papperspost ber vi dig skicka ett sms till info@vuf.fi eller ringa sekreteraren Annika, tfn 050 325 5910. Vänligen meddela din e-postadress till info@vuf.fi.

HTU

Via Helsinge-Tusby ungdomsförbund hör föreningen till Nylands svenska ungdomsförbund NSU.

Norr om Stan r.f.

VUF är medlem i Norr om Stan r.f., som är en samarbetsförening för svenskspråkiga föreningar i Vanda och norra Helsingfors. Det betyder t. ex. att vi kan annonsera om vår verksamhet i NoS:s infoblad, som kommer ut tre gånger i året. VUF-medlemmar kan beställa både det elektroniska nyhetsbrevet och infotidningen ”Det händer norr om stan” gratis på nätsidan www.nos.fi eller per e-post till info@nos.fi.