Om VUF

Vanda ungdomsförening grundades 1909 på det område kring forsarna i Vanda å som då kallades Vanda och består av byarna Biskopsböle, Lappböle, Brutuby, Vinikby, Mårtensby och Kvarnbacka samt Sillböle enstaka hemman.

1971 bytte Helsinge kommunform och namn och blev Vanda och då fick det gamla Vanda börja heta Vandaforsen. Men Vanda Uf, liksom dess systerförening likaså 1909 grundade Wanda FBK, har hållit kvar den gamla formen av ortnamnet – och därför heter vår förening fortfarande Vanda Uf.

Vanda Uf har ända sedan 1910 ett eget föreningshus, Björkhem, vid Vandaforsvägen 4 som kräver en hel del skötsel och talkoarbete men också är en viktig förenande länk. Där arrangeras tillställningar av alla de slag. Huset hyrs också ut.

Under sina första hundra år var aktiviteterna inom föreningen många och varierande – bibliotek, trädgårdstävlingar, teateraftnar med helaftonspjäser, skidtävlingar, hornkapell, körsång, kurser för barn och för vuxna, frågesport, barnfester, programkvällar med kändisar från forna tiders Harry Brandelius till dagens Christoffer Strandberg, utfärder med lastbil, buss och till och med flyg, symöten, stora sommarfester med lotterier, teaterresor, utomhusaktiviteter, och sist men inte minst talkokväll efter talkokväll, vanligen med föreningshuset som objekt.

Föreningen firade sina första hundra år på Björkhem den 25 april 2009 med utställningar, dramatiserad historik och supé. En 100-årsbjörk planterades på gården mot Vandaforsvägen. Också inför 110-årsjubileet spelades dramatiserade scener ur byns och förenings historia upp. År 2022 sattes en fristående föreställning för första gången på länge upp på Björkhem. Traditionen med sommarresor i föreningens regi har också återupptagits efter hundraårsjubileet.

Föreningen har omkring 170 medlemmar.

Agathas arv på Björkhems scen 2022.

Vanda uf 2009–2019 fotobok

Du kan beställa fotoboken genom att kontakta Malle per epost malle.larka@gmail.com eller tel. 050 338 5803 och betala in 25 € på VUF:s konto FI50 4055 2810 000317.