Årsmöte mån 13 februari 2023

15.02.2023 kl. 09:08
Medlemmarna i Vanda ungdomsförening r.f. kallas till stadgeenligt årsmöte måndagen den 13 februari 2023 kl. 18.30.

Mötet hålls den här gången hemma hos Annika Rautoma, då värmen på Björkhem fortfarande är avstängd.

Meddela om ditt deltagande till Annika per e-post annika.rautoma@gmail.com eller telefon 050 3255 910, så får du instruktioner om hur du hittar fram.